سید حسین جلالی

سید حسین جلالی

سید حسین جلالی متولد 1366 است. او عضو هیئت‌مدیرۀ انتشارات آریاناقلم، مشاور و مدرس استراتژی و طراحی سازمان، دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه تهران، و مشاور مدیریت تأیید صلاحیت‌شدۀ بین‌المللی (سی‌ام‌سی) است. کتاب‌های منتشرشدۀ او به شرح زیر است:

اِی.جی. لافلِی و راجر اِل. مارتین، بازی برد: استراتژی چیست و چگونه انتخاب می‌شود، ترجمۀ سید حسین جلالی، آریاناقلم، 1393.

ریتا مک‌گراث، نهایت مزیت رقابتی: تغییر استراتژی، پابه‌پای سرعت کسب‌وکار، ترجمۀ سید حسین جلالی، آریاناقلم، 1394.

مارتین ریوز و دیگران، استراتژی رسیدن به استراتژی: راهنمای انتخاب و اجرای رویکرد صحیح به استراتژی، ترجمۀ سید حسین جلالی، آریاناقلم، 1395.

مجتبی لشکربلوکی و سید حسین جلالی، ذهن استراتژیست: تکنیک‌های کاربردی تفکر استراتژیک در سطح ملی، سازمانی و فردی، آریاناقلم، 1397.