نمایش دادن همه 18 نتیجه

نمایش 9 24 36

داستان پردازی با داده‌ها

98,000 تومان

مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه

78,000 تومان

مجموعه کتاب های همراه مدیران دانشگاه هاروارد (13جلد)

راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه – ویرایش ششم

175,000 تومان

هوش هیجانی برای مدیران پروژه

58,000 تومان

مدیریت پروژه

11,000 تومان

مهندسی مجدد سازمان

84,000 تومان

تحلیل علل ریشه‌ای – رویکردی کارآمد برای حل مسئله

74,000 تومان

راهنمای جامع مدیریت پروژه محور

150,000 تومان

مجموعه ایزو 55000، مدیریت دارایی‌ها

38,000 تومان

مدیریت پروژه در صنعت ساخت-الحاقیه ساخت راهنمای PMBOK

74,000 تومان

زمان در دسترس : استراتژی‌هایی برای تعالی در مدیریت نگهداشت

115,000 تومان

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان – چاپ سوم

160,000 تومان

مدیریت انبار و قطعات یدکی

92,000 تومان

سنجه ها شاخص های کلیدی عملکرد و نشان گرهای مدیریت پروژه

68,000 تومان

مرجع کاربردی مدیریت تعمیرات اساسی

94,000 تومان

بهینه سازی، نگهداشت و بهبود قابلیت اطمینان

120,000 تومان

بهبود نگهداشت و قابلیت اطمینان از طریق تغییر فرهنگی

78,000 تومان