از بین راه‌های زیادی که برای کمک به توسعۀ افراد و بالابردن آگاهی در جامعه وجود دارد ما در انتشارات آریاناقلم راه پرچالش‌تر یعنی نشر کتاب در حوزۀ‌ مدیریت و کسب‌وکار را انتخاب کردیم.

اگر بخواهید بدانید که چرا از بین موضوعات مختلف سراغ کتاب‌های مدیریت و کسب‌وکار رفتیم باید بگوییم چون بیشتر ما زمان زیادی از روز را در شرکت‌ها و در کنار همکاران و مدیرانمان سپری می‌کنیم. پس زمانی‌که مدیران و صاحبان کسب‌وکارها بدانند چطور می‌توانند حال آدم‌ها را در سازمانشان بهتر کنند و فضای رشد و آسایش آنها را فراهم کنند آن‌وقت است که سازمان‌های پویاتر و تأثیرگذارتر و در ادامه جامعۀ بهتری خواهیم داشت.

هرچند با وجود اینکه چنین دغدغه‌ای در جامعه بود اما جای خالی کتاب‌ها و منابعی در این زمینه احساس می‌شد. کتاب‌هایی که به ما بگویند برای کار تیمی بهتر باید چه کار کرد؟ چطور داستان کسب‌وکارمان را به گوش افراد برسانیم؟ چطور به بازخورد تیممان گوش دهیم؟ چطور از عهدۀ مدیریت سازمان بربیاییم؟ و… بنابراین این دغدغه‌ها باعث شدند تا سراغ ترجمه و تألیف کتاب‌های مدیریت و کسب‌وکار برویم.

نتیجۀ علاقه‌مندی و دغدغۀ تیم انتشارات آریاناقلم، راه پیدا کردن کتاب‌های ما به بسیاری از کتابخانه‌های شخصی، کتابفروشی‌ها، کتابخانۀ شرکت‌ها و زندگی حرفه‌ای دوستانمان است.

و از آنجایی که کتاب‌ها هم بهانۀ‌ خوبی برای شروع دوستی‌ها و هم دلیل خوبی برای ادامۀ آنها هستند کم کم توانستیم با انتشار کتاب‌، دوستان جدید زیادی پیدا کنیم و درنتیجه جمع کوچک آریاناقلم مدام بزرگ‌تر و گرم‌تر شد.

اما این مسیر برای ما تمام نشده است و هم‌چنان داریم تلاش می‌کنیم تا  طیف متنوعی از کتاب‌های حوزۀ مدیریت و کسب‌وکار را با ترجمه، ویراستاری، صفحه‌آرایی و طراحی جلد متمایز روانۀ شرکت‌ها و کتابفروشی‌ها کنیم. کتاب‌هایی که تا حد امکان پاسخگوی درخواست‌های افرادی باشند که به دنبال رشد کردن و پیشرفت در حرفه‌یشان هستند.