ما در انتشارات آریاناقلم برای آن دسته از افرادی که به هر دلیلی گوش‌دادن برایشان راحت‌تر است نسخه صوتی تعدادی از کتاب‌ها را تولید و منتشر کرده‌ایم.

کتاب‌های صوتی انتشارات آریاناقلم در حال حاضر در پلتفرم‌های کتابخوان (فیدیبو، طاقچه، نوار، کتابراه و هم‌آموز) عرضه شده‌اند و برای گوش‌دادن به کتاب‌های صوتی لازم است به این پلتفرم‌ها مراجعه کنید.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که نسخه صوتی کتاب‌هایی که نمودار، جدول و مدل‌های زیادی دارند خوب از کار در نمی‌آیند. به همین خاطر صرفا نسخه صوتی کتاب‌هایی را منتشر می‌کنیم که شنونده، نیاز نداشته باشد تا به کتاب مراجعه کند.

در حال حاضر نسخه صوتی کتاب‌های زیر منتشر شده است:

 1. خودباوری در خلاقیت
 2. رهبران آخر غذا می‌خورند
 3. بازیکن تیمی ایدئال
 4. طرح بازاریابی کسب‌وکارهای کوچک
 5. هفت پرسش استراتژیک
 6. قوی سیاه
 7. هوش هیجانی برای مدیران پروژه
 8. بی حدومرز
 9. قلاب
 10. استراتژی اقیانوس آبی

نسخه صوتی دو کتاب زیر نیز به زودی منتشر می‌شود:

 1. سختی کارهای سخت
 2. هنر دستیابی

کتاب صوتی خودباوری در خلاقیت

کتاب صوتی خودباوری در خلاقیت
ارائه شده در اپلیکیشن‌های: فیدیبو | طاقچه | هم‌آموز | نوار

کتاب صوتی استراتژی اقیانوس آبی

ارائه شده در اپلیکیشن‌های: فیدیبو | طاقچه  | کتابراه

کتاب صوتی بازیکن تیمی ایدئال

ارائه شده در اپلیکیشن‌های: فیدیبو نوار | کتابراه  

کتاب صوتی رهبران آخر غذا می‌خورند

رهبران اخر غذا می خورند
ارائه شده در اپلیکیشن‌های:  نوار

کتاب صوتی قوی سیاه

کتاب صوتی قوی سیاه
ارائه شده در اپلیکیشن‌های: فیدیبو | طاقچه | هم‌آموز | نوار

کتاب صوتی طرح بازاریابی کسب و کارهای کوچک

کتاب صوتی طرح بازاریابی کسب و کارهای کوچک
ارائه شده در اپلیکیشن‌های: طاقچه | فیدیبو | هم‌آموز | نوار

کتاب صوتی بی حدومرز

کتاب صوتی بی حد و مرز
ارائه شده در اپلیکیشن‌های: فیدیبو | طاقچه | هم‌آموز | نوار 

کتاب صوتی هوش هیجانی برای مدیران پروژه

کتاب صوتی هوش هیجانی برای مدیران پروژه
ارائه شده در اپلیکیشن‌های: طاقچه | فیدیبو | هم‌آموز | نوار 

کتاب صوتی قلاب

کتاب صوتی قلاب
ارائه شده در اپلیکیشن‌: نوار 

کتاب صوتی هفت پرسش استراتژیک

کتاب صوتی هفت پرسش استراتژیک
ارائه شده در اپلیکیشن‌: نوار