کتاب صوتی خودباوری در خلاقیت

کتاب صوتی خودباوری در خلاقیت
ارائه شده در اپلیکیشن‌های: فیدیبو | طاقچه | هم‌آموز | نوار

کتاب صوتی قوی سیاه

کتاب صوتی قوی سیاه
ارائه شده در اپلیکیشن‌های: فیدیبو | طاقچه | هم‌آموز | نوار

کتاب صوتی طرح بازاریابی کسب و کارهای کوچک

کتاب صوتی طرح بازاریابی کسب و کارهای کوچک
ارائه شده در اپلیکیشن‌های: طاقچه | فیدیبو | هم‌آموز | نوار

کتاب صوتی بی حدومرز

کتاب صوتی بی حد و مرز
ارائه شده در اپلیکیشن‌های: فیدیبو | طاقچه | هم‌آموز | نوار 

کتاب صوتی هوش هیجانی برای مدیران پروژه

کتاب صوتی هوش هیجانی برای مدیران پروژه
ارائه شده در اپلیکیشن‌های: طاقچه | فیدیبو | هم‌آموز | نوار 

کتاب صوتی قلاب

کتاب صوتی قلاب
ارائه شده در اپلیکیشن‌: نوار 

کتاب صوتی هفت پرسش استراتژیک

کتاب صوتی هفت پرسش استراتژیک
ارائه شده در اپلیکیشن‌: نوار