کتاب‌های صوتی انتشارات آریاناقلم

ما در انتشارات آریاناقلم برای آن دسته از افرادی که به هر دلیلی گوش‌دادن برایشان راحت‌تر است نسخه صوتی تعدادی از کتاب‌ها را تولید و منتشر کرده‌ایم.

کتاب‌های صوتی انتشارات آریاناقلم در حال حاضر در پلتفرم‌های کتابخوان (فیدیبو، طاقچه، نوار، کتابراه و هم‌آموز) عرضه شده‌اند و برای گوش‌دادن به کتاب‌های صوتی لازم است به این پلتفرم‌ها مراجعه کنید.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که نسخه صوتی کتاب‌هایی که نمودار، جدول و مدل‌های زیادی دارند خوب از کار در نمی‌آیند. به همین خاطر صرفا نسخه صوتی کتاب‌هایی را منتشر می‌کنیم که شنونده، نیاز نداشته باشد تا به کتاب مراجعه کند.

در حال حاضر نسخه صوتی کتاب‌های زیر تولید و منتشر شده است:

 1. خودباوری در خلاقیت
 2. رهبران آخر غذا می‌خورند
 3. بازیکن تیمی ایدئال
 4. طرح بازاریابی کسب‌وکارهای کوچک
 5. هفت پرسش استراتژیک
 6. قوی سیاه
 7. هوش هیجانی برای مدیران پروژه
 8. بی حدومرز
 9. قلاب
 10. استراتژی اقیانوس آبی
 11. دید اقتصادی
 12. هنر دستیابی
 13. سختی کارهای سخت
 14. خلق رفتارهای ماندگار
 15. صراحت تمام عیار

کتاب صوتی استراتژی اقیانوس آبی

blue-ocean-strategy-audiobook
ارائه شده در اپلیکیشن‌های: فیدیبو | طاقچه  | کتابراه | نوار

کتاب صوتی خودباوری در خلاقیت

creative-confidence-audiobook2
ارائه شده در اپلیکیشن‌های: فیدیبو | طاقچه | کتابراه | هم‌آموز | نوار

کتاب صوتی رهبران آخر غذا می‌خورند

leaders-eat-last-audiobook
ارائه شده در اپلیکیشن‌های:  نوار | فیدیبو | کتابراه | طاقچه

کتاب صوتی بازیکن تیمی ایدئال

ideal-team-player-audiobook-
ارائه شده در اپلیکیشن‌های: فیدیبو نوار | کتابراه | طاقچه

کتاب صوتی طرح بازاریابی کسب و کارهای کوچک

one-page-marketing-plan-audio-book
ارائه شده در اپلیکیشن‌های: طاقچه | فیدیبو | هم‌آموز | نوار | کتابراه

کتاب صوتی قوی سیاه

black-swan-audio-book
ارائه شده در اپلیکیشن‌های: فیدیبو | طاقچه | هم‌آموز | نوار | کتابراه 

کتاب صوتی هوش هیجانی برای مدیران پروژه

hoosh-audio-book
ارائه شده در اپلیکیشن‌های: طاقچه | فیدیبو | هم‌آموز | نوار | کتابراه

کتاب صوتی بی حدومرز

no-limits-audiobook
ارائه شده در اپلیکیشن‌های: فیدیبو | طاقچه | هم‌آموز | نوار | کتابراه

کتاب صوتی هفت پرسش استراتژیک

strategic-question-audiobook
ارائه شده در اپلیکیشن‌: نوار | فیدیبو | کتابراه | طاقچه

کتاب صوتی قلاب

ارائه شده در اپلیکیشن‌: نوار | کتابراه | فیدیبو | طاقچه

کتاب صوتی دید اقتصادی

کتاب صوتی دید اقتصادی
ارائه شده در اپلیکیشن‌: نوار | فیدیبو | کتابراه | طاقچه | هم‌آموز

کتاب صوتی هنر دستیابی

کتاب صوتی هنر دستیابی
ارائه شده در اپلیکیشن‌: نوار | کتابراه | فیدیبو | طاقچه | هم‌آموز

کتاب صوتی خلق رفتارهای ماندگار

ارائه شده در اپلیکیشن‌:  کتابراه | فیدیبو | طاقچه | هم‌آموز

کتاب صوتی سختی کارهای سخت

عکس نسخۀ صوتی کتاب سختی کارهای سخت
ارائه شده در اپلیکیشن‌:  کتابراه | فیدیبو | طاقچه | هم‌آموز

کتاب صوتی صراحت تمام‌عیار

ارائه شده در اپلیکیشن‌: فیدیبو | طاقچه | هم‌آموز