☑️ انقلاب صنعتی چهارم که هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد فصلی جدید در پیشرفت بشر است؛ فصلی که با افزایش دسترسی به مجموعه‌ای از فناوری‌های خارق‌العاده و تعامل بین آنها میسر شده و بر سه انقلاب صنعتی پیشین استوار است.

در این وبینار بررسی می‌کنیم:

🔹 کدام فن‌آوری کلیدی‌ترین نقش را در انقلاب صنعتی چهارم ایفا خواهد کرد؟

🔹 مهم‌ترین ریسکی که بشر با آن در انقلاب صنعتی چهارم روبرو می‌شود چیست؟ بزرگترین فرصت کدام است؟

🔹 صاحبان کسب‌و‌کار در مورد تحولات انقلاب صنعتی چهارم چه چیزهایی باید بدانند؟

🔹 جایگاه ایران در انقلاب صنعتی چهارم کجاست؟

🔹 مهم‌ترین اثرات سو انقلاب‌های صنعتی تا کنون چه بوده‌اند؟

🔹 کدام نقش بیشتری در تحولات انقلاب صنعتی چهارم دارند؟ دولت‌ها، کسب‌و‌کارها، یا افراد؟

🔹 مسئولیت اشخاص حقیقی و کار آفرینان در شکل‌دهی و استفاده از فرصت‌های انقلاب صنعتی چهارم چیست؟

🔹 آیا می‌توان از ارزش‌های انسانی در مقابل فن آوری‌های آینده حفاظت کرد؟

☑️ مخاطبان این وبینار همه مدیران، کارآفرینان، سیاست‌گذاران، متخصصان، دانشگاهیان و تمام ذینفعانی هستند که می‌خواهند در انقلاب صنعتی چهارم سهمی داشته باشند.

سخنرانان

علی زواشکیایی

علی زواشکیانی

مترجم کتاب و عضو مجمع جهانی اقتصاد
امیر ناظمی

امیر ناظمی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
مهدی ایزدیار

مهدی ایزدیار

مدیرعامل فناپ زیرساخت
سخنران وبینار انقلاب صنعتی

گرداننده رویداد

محمود کریمی

مشاور و مروج نوآوری