سهند حمزه‌ئی

سهند حمزه‌ئی

سهند حمزه‌ئی متولد 12 دی 1364 و دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق (الکترونیک)، کارشناسی ارشد مهندسی برق (مخابرات سیستم) و کارشناسی ارشد ام‌بی‌اِی از دانشگاه صنعتی شریف است. او معاون توسعۀ کسب‌وکار یکی از شرکت‌های مدیریت دارایی است. کتاب‌های منتشرشدۀ او به شرح زیر است:

پیتر دی شیف و اندرو جی شیف، دید اقتصادی: داستانی جذاب برای آموختن اقتصاد، ترجمۀ سهند حمزه‌ئی، آریاناقلم، 1394.

مایکل بانگی استانیر، راه‌ورسم مربیگری: کمتر حرف بزنید، بیشتر بپرسید و روش رهبری‌تان را برای همیشه تغییر دهید، ترجمۀ سهند حمزه‌ئی، آریاناقلم، 1397.