این وبینار درباره آشنایی با مفاهیم پایه‌ای و عمیق رهبری آگاهانه است: چگونه در حالتی از اعتماد به جای تهدید، زندگی و رهبری کنیم؟

شناخت رهبری آگاهانه و پرورش درونی آن به ما کمک می‌کند تا نقش‌بازی‌ها و کشمکش‌های بین فردی کاهش پیدا کرده، اعتماد ساخته شود و فرهنگ آگاهانه در تیم ساخته شود.
در این وبینار با ارائه نویسنده کتاب با ایده‌های اصلی رهبری آگاهانه آشنا می‌شویم وبا ارائه محمدرضا آقایا و ناصر غانم زاده با کاربردهای این مفهوم در مدیریت و رهبری کسب و کار آشنا خواهیم شد.

سخنرانان:
🔸جیم دثمر – نویسنده کتاب
🔸 عماد قائنی – مترجم کتاب
🔸 ناصر غانم زاده – مدیرعامل نیو
🔸 محمدرضا آقایا – مدیرعامل باسلام