چرا رهبران باید همیشه آخر غذا بخورند – مصاحبه با سایمون سینک

اکثر مردم فکر می‌کنند رهبری در مورد مسئول بودن است. فکر می‌کنند رهبری یعنی پاسخ تمام سؤالات را بدانید و هوشمندترین یا واجد شرایط ترین ا...

ادامه مطلب